Teneco OÜ on asutatud 30.06.2014 ning põhitegevuseks on telekommunikatsioonivõrkude ehitus- ja hooldustööd. Põhilisteks teenusteks on mobiilsidevõrkude ehitusega seotud tööd: 2G, 3G ja 4G antennisüsteemide (antennide, RET-ide, RIU-de, kombainerite, jagajate, tapperite), raadiomoodulite, tugijaamade paigaldamine, vahetamine, häälestamine, konfigureerimine, demonteerimine ja hooldus. Samuti vajalike toite-, optika-, antenni- ja transmissioonikaablite paigaldamine, mõõdistamine ja demonteerimine. Toiteseadmete, akude ja alaldite monteerimine.  Antennidele kandekonstruktsioonide ehitamine, paigaldamine ja raadiolinkide paigaldamisega seotud tööd. Siselevi tugevdamiseks levivõimendite ehk repiiterite paigaldamine jne.
Teneco OÜ personalil on vajalik kvalifikatsioon ja kogemus mobiilsidevõrkude ehitus- ja hooldustöödeks. Personal on läbinud kõrgtööde koolituse: Tower safety and rescue training. Samuti on läbitud tööohutus-, esmaabi- ja elektriohutuskoolitused. Kõik koolitused on rahvusvaheliselt aktsepteeritavad. Kõrgtööde teostamiseks on soetatud ka nõuetekohane varustus.
Teneco OÜ osutas võrgutööde teenust 2014. aastal põhiliselt Lõuna-Eestis aga ka Ida- ja Lääne-Virumaal ning Tallinnas.  Teneco OÜ puhul on tegemist küll noore ja väikese ettevõttega  kuid sellele vaatamata oleme läbi koostööpartnerite (alltöövõtu korras) osutanud oma teenuseid kõigile Eestis tegutsevatele mobiilsideoperaatoritele. 2015. aastast pakume oma teenuseid ka põhjanaabrite juures Soome Vabariigis.
Teneco OÜ põhiväärtusteks on usaldus, stabiilsus, kvaliteet ja professionaalsus. Oma tegevuses oleme orienteeritud efektiivsele tulemusele.